Zero Accidents in 2020

Het lukt nog steeds niet het aantal ongelukken in de agrarische en groene sector te laten dalen. Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Dit start bij je eigen veiligheidsbewustzijn. Binnen een bedrijf is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers. Je doet het samen! Daarom zetten we hier de komende jaren sterk op in, samen met partijen in de sector.

Ondertekende intentieverklaring Zero Accidents in 2020

21 juni 2018 Intentieverklaring Zero Accidents in 2020

Er gebeuren te veel (dodelijke) ongevallen in de agrarische en groene sector, de laatste 10 jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen per jaar. Dit is onacceptabel en moet omlaag.

Wij, initiatiefnemers en bestuurders van Stigas: LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV vakmensen,

Wij, partners: VBNE, Fedecom, Nevedi, ForFarmers, Nijhof-Wassink

ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW,

werken samen aan de ambitie: nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector in 2020.

Het motto is: ‘Ik werk veilig en veilig werken doen we samen!’

Dit draagt bij aan een duurzame, vitale en professionele agrarische en groene sector.

Hoe we de veiligheid op agrarische en groene bedrijven willen verbeteren, kunt u lezen in de Ondertekende intentieverklaring Zero Accidents in 2020 - 21 juni 2018